Novinky Zepter pomáhá Dobré zkušenosti Akce

SMS soutěž o lístky na MS v ledním hokeji 2015

02.02.2015

Připravili jsme pro vás SMS soutěž o lístky na lední hokej při Mistrovství světa v Praze a v Ostravě v květnu 2015. 

Soutěž o vstupenky na MS v hokeji již byla vyhodnocena. Výherce budeme kontaktovat v pondělí 20. dubna 2015. Pokud chcete vědět již dnes, zda jste vyhráli, kontaktujte prosím paní Lucii Irschovou na tel. čísle: 602 503 241.

Pravidla SMS soutěže

Organizátor soutěže:
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. , se sídlem: Praha 1, Nové Město, Spálená 55, IČ: 14500469, DIČ: CZ14500469.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92470, e-mail: info@zepter.cz.

 1. SMS soutěž (dále jen „soutěž“) je výherní soutěží o lístky na hokej při Mistrovství světa v Praze a v Ostravě v květnu 2015. Do této soutěže se lze zapojit prostřednictvím SMS zaslané z mobilního telefonu soutěžícího. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky, které splňují všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech. Organizátor soutěže je ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem: Praha 1, Nové Město, Spálená 55, IČ: 14500469, DIČ: CZ14500469 (dále jen „organizátor“).
 2. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
 3. Soutěžící vstoupí do soutěže odesláním SMS ve tvaru:
  - pro HOME ART: "hokejMEZERAXMEZERAe-mail"
  - pro MEDICAL: "mistriMEZERAXMEZERAe-mail"
  - pro HOME CARE: "vyhraMEZERAXMEZERAe-mail"
 4. Zaslání SMS na české telefonní číslo: 736 343 846. Písmeno X představuje odpověď na vědomostní otázku: "KOLIKRÁT ZÍSKAL NÁRODNÍ HOKEJOVÝ TÝM ČESKÉ REPUBLIKY ZLATOU MEDAILI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI?" Správná odpověď: 6 - krát (Wikipedie, www.hokej.cz).
  Příklad správně zaslané SMS soutěžícího
  - brandu HOME ART: "hokej 6 novak@gmail.cz". V případě, že soutěžící nemá e-mailovou adresu, pošle SMS ve tvaru "hokej 6"
  - brandu MEDICAL: mistri 6 novak@gmail.cz. V případě, že soutěžící nemá e-mailovou adresu, pošle SMS ve tvaru "mistri 6"
  - brandu HOME CARE: vyhra 6 novak@gmail.cz. V případě, že soutěžící nemá e-mailovou adresu, pošle SMS ve tvaru "vyhra 6"
  Na SMS dostane soutěžící hned odpověď ze systému Zepter (rozesílá se zdarma): "Děkujeme za Váš tip a držíme palce, Zepter"
 5. Soutěžní SMS může být odeslána z jakéhokoliv čísla telefonních operátorů v ČR. SMS lze posílat pouze z mobilních telefonních čísel, u kterých je možné tel. číslo identifikovat. SMS zprávy ze skrytých čísel, internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené. Organizátor neodpovídá za špatně odeslané nebo nedoručené SMS. Organizátor není odpovědný za jakékoliv technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky (včetně nedoručení SMS zpráv), ani za jakékoliv nedoručení informace účastníkům soutěže způsobené třetí osobou. Do soutěže budou zařazeny pouze platné SMS. Platnými soutěžními SMS se rozumí taková SMS obsahuje-li všechny požadované údaje a je v souladu s těmito pravidly. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů v SMS zprávě. Pokud bude SMS neplatná a bude na ni připadat jakákoliv výhra, tato výhra propadá další platné soutěžní SMS.
 6. U přijatých SMS zpráv je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS a přiřazeno pořadové číslo. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a vyřešení reklamací. Z jednoho mobilního telefonního čísla mohou být zaslány max. 3 SMS. Cena za SMS je nezvýšená, čili standardní podle tarifu odesílatele.
 7. Tato soutěž probíhá od 2. 2. do 15. 4. 2015.
 8. Výherní SMS se rozumí SMS, která bude mít pořadové číslo určené dle okamžiku dojití SMS organizátorovi soutěže během trvání soutěže a která bude obsahovat správnou odpověď na otázku.
  - HOME ART: dvě vstupenky na zápas v rámci MS v hokeji 2015 vyhrává každá 80. SMS do vyčerpání počtu lístků – brand HOME ART společnosti Zepter disponuje 80 lístky.
  - MEDICAL: dvě vstupenky na zápas v rámci MS v hokeji 2015 vyhrává každá 80. SMS do vyčerpání počtu lístků – brand MEDICAL společnosti Zepter disponuje 64 lístky.
  - HOME CARE: jednu vstupenku na zápas v rámci MS v hokeji 2015 vyhrává každá 100. SMS do vyčerpání počtu lístků – brand HOME CARE společnosti Zepter disponuje 4 lístky.
 9. Soutěž bude vyhodnocena 16. 4. 2015. O vyhodnocení soutěže organizátor sepíše zápis, který bude obsahovat údaje o výhercích. Výhry budou výhercům oznámeny 17. 4. 2015 e-mailem. Zároveň bude informován dohledaný obchodní konzultant soutěžícího a jeho ROŘ. Předání výhry výhercům proběhne zasláním přepravní službou nebo po domluvě osobním předáním. Pokud se organizátorovi nepodaří spojit se s výhercem do 7 dnů od zjištění výherce, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch organizátora soutěže. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže, ve prospěch dalších výherců.
 10. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech. Stejně tak není organizátor odpovědný za nedoručení či poškození výher během přepravy na na e-mailové nebo poštovní adresy výherců soutěže. Reklamace výher je vyloučena.
 11. Účastí v soutěži dává soutěžící v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na dobu 10 let, souhlas společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. a případně třetí straně, která zajišťuje distribuci nebo reklamaci dle těchto pravidel, se zpracováním osobních údajů účastníka, a to titulu, jména, příjmení, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. a případně třetí straně jakožto správci pro jejich potřeby za účelem evidence účastníků soutěže, jejího vyhodnocení a za účelem zasílání nabídek obchodu a služeb, zasílání informací o marketinkových akcích a jiných obchodních sdělení účastníkovi formou dopisu, telefonního rozhovoru, SMS a e-mailu, jakožto i prostřednictvím dalších elektronických prostředků.
  Účastník Soutěže potvrzuje, že byl poučen o jeho právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 citovaného zákona.
  Účastník Soutěže souhlasí s tím, aby společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. výše uvedené osobní údaje při respektování všech podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. poskytla svým smluvním partnerům-obchodním konzultantům a souhlasí s tím, aby ho tito smluvní partneři oslovovali s nabídkou obchodu a služeb společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., s informacemi o marketinkových akcích a s jinými obchodními sděleními společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., a to formou dopisu, telefonního rozhovoru, SMS a e-mailu, jakožto i prostřednictvím dalších elektronických prostředků.
  Účastník Soutěže je poučen o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat a to písemným prohlášením doručeným doporučeně na adresu ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná.
  Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. a případně třetí strana se zavazují, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích účastníků a o bezpečnostních opatřeních týkajících se ochrany osobních údajů.
 12. Tato pravidla Soutěže jsou platná od 2. 2. 2015 do odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek Soutěže.
Komentáře
*
*
* povinné položky
?
kde se dozvím výsledky soutěže?
vložil: lucie , 17.04.2015
Odpoveď na komentář ?
Re: ?
Dobrý den, soutěž již byla vyhodnocena. Výherce budeme kontaktovat v pondělí 20. dubna 2015. Pokud chcete vědět již dnes, zda jste vyhrála, kontaktujte prosím paní Lucii Irschovou na tel. čísle: 602 503 241.
vložil: David Potužník, 17.04.2015

Novinky

vhz.jpg

Vyhodnocení Narozeninové hry Zepter

Společnost Zepter International oslavila 25 let svého působení v České republice. U této příležitosti jsme pro naše zákazníky připravili soutěž s krásnými cenami. Nevyhráli jste?...
více»
logo.jpg

Zepter partnerem prestižní akce –Týdne italské kuchyně

Zepter podpořil první Týden italské kuchyně ve světě, který spolupořádá Velvyslanectví Italské republiky, velvyslanec Itálie Aldo Amati a Italský kulturní institut. V Praze následov...
Archiv → více»

Zepter pomáhá

thion_krajina.jpg

Zepter čistička vzduchu pomáhá v domově pro seniory

Všichni jsme už slyšeli, že vzduch venku je dnes silně znečištěn nejen ve městě, ale i na venkově. Ale věděli jste, že vzduch uvnitř našich domovů může být až 100krát horší než venk...
Archiv → více»

Akce

zepter2.jpg

Soutěž! Švýcarská kosmetika Swisso Logical pro Vás!

Vyhrajte balíček luxusní kosmetiky Swisso Logical, která je vyvinuta přímo pro stárnoucí pleť a na vrásky.  Hypoalergenní a bez parabenů SOUTĚŽ JIŽ BYLA UKONČENA....
Archiv → více»